начало


FacebookTwitter More...

„Free open access to information is vital to scientific and socio-economic progress.“
H. W. Kroto – Nobel Laureate

 

Едва ли въобще се замисляме до каква степен химичните изобретения и иновации определят ежедневния ни живот: Тези постижения определят качеството и количеството на хранителните продукти, с които разполагаме, и различните методи за транспорт; освен това отоплението на домовете ни и бързината, с която се възстановяваме от заболяване, също зависят от постиженията на изследванията и разработките в областта на химията.

 

Търси химикал по имe (на английски), CAS№, молекулна формула, InChI, InChIKey или SMILES:


 

Химията полага и основите на нашето бъдеще, като ни предоставя алтернативни, дългосрочни решения за енергиен мениджмънт, опазване на околната среда и защита на нашата планета. Великите иновации, намерили приложение в широк кръг области на изследване, са оказали значително влияние както върху настоящето ни, така и върху нашето бъдеще.

 

 


 

 

 

ChemSpider logoChemSpider logo